^Ugrás a lap elejére

Almádi Magocskák Óvoda - Balatonalmádi

 

É R T E S Í T É S

Óvodai beíratásról

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2019 / 2020. évi óvodai beíratások az alábbiak szerint alakulnak:

Almádi Magocskák Óvoda Mogyoró utcai telephely Balatonalmádi, Mogyoró u. 1.        

 2019.04.24. – én (szerda) 8 – 16 óráig

2019.04.25. – én (csütörtök) 8 – 16 óráig

Telefon: +36 (20) / 338-9737

A beíratással kapcsolatos tudnivalók:

  * Azokat a gyermekeket, KELL beíratni, akik 2019. augusztus 31- ig betöltik 3. életévüket,

  * Azokat a gyermekeket, LEHET beíratni, akik ez időpont után töltik a 3. életévüket 2020.08.31.– ig,  amennyiben  igényelni fogják az óvodai felvételt.

 

Kérjük, hozzák magukkal a következő iratokat:

             ->  a gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata

              -> a gyermek Lakcím kártyája

             ->  a gyermek Személyi igazolványa (ha van)

             ->  a gyermek TAJ kártyája

             ->  a szülő azonosítására szolgáló igazolvány és lakcímkártya

             -> Óvodai felvételi kérelem (honlapunkról letölthető)

            ->  Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat (honlapunkról letölthető)

Valamint minden olyan igazolás, nyilatkozat, amely a felvétel elbírálásához szükséges

Szeretettel várjuk Önöket.

 

 

Beíratással kapcsolatos letölthető dokumentumok:

 

-> Szülői tájékoztató levél ide kattintva letölthető

-> Beiratkozás rendjéről szóló hírdetmény ide kattintva letölthető.

-> Óvodai felvétel iránti kérelem ide kattintva letölthető.

-> Bejelentés óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének MÁS TELEPÜLÉSEN történő teljesítéséről ide kattintva letölthető.

-> Bejelentés óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének KÜLFÖLDÖN történő teljesítéséről ide kattintva letölthető.

-> Felmentési kérelem Balatonalmádi Város Jegyzőjéhez kötelező óvodai nevelésben való részvétel elól 2019/2020 nevelési évre ide kattintva letölthető.

 

-> Bajcsy úti óvoda körzetének utcajegyzéke ide kattintva letölthető.

-> Mogyoró utcai óvoda körzetének utcajegyzéke ide kattintva letölthető.

 

Adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertesse az Almádi Magocskák Óvoda törvényes működéséhez szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges adatkezelési körülményeit, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban. Az adatkezelés az Intézményre vonatkozó törvények, jogszabályok betartása, a törvényes, zökkenőmentes, biztonságos működéséhez szükséges.

A tájékoztató ide kattintva letölthető.

A nyilatkozat ide kattintva letölthető.

 

 

Copyright © 2013. Almádi Magocskák Óvoda  Rights Reserved.